Våra insatser 2014

Här nedan kan du läsa i detalj om hur mycket pengar vi har skickat till Kambodja och Krousar Thmey under året, och hur vi har valt att använda dem.

15 maj 2014

$ 5 978 (SEK 39 512)

- Finansiering av upprustningen vid de två familjehemmen i Battambang enligt förslag från Krousar Thmey.

- Kulturella aktiviteter för barnen på de skyddade boendena Siem Reap, Serey Sophon och Takmao

I summan ingår också betalning för sjalar och peppar vi har fått oss tillsänt 

9 september  2014

$7 478 (SEK 53 460)

- Finansiering av upprustning och ny utrustning till skola för döva eller blinda barn i Battambang enligt projektbeskrivning.

- Betalning för sjalar och peppar vi fått oss tillsänt ingick också i summan

16 december  2014

$ 8 130 (SEK 62 143)

-Finansiering av upprustning och ny utrustning till skola för döva eller blinda barn i Kampong Cham enligt kalkyl och tidigare projektbeskrivning (USD 4 670)

- Ny utrustning gatubarncentrat i Serey Sophon: matrumsbord, sittbänkar, tvättställ

- Landutfyllnad vid familjehem 1 i Battambang för att undvika översvämning under regnperioden.

- Nya danskostymer till skyddat boende för gatubarn i Siem Reap.

- Installation av vattenfiltersystem vid skyddat boende för gatubarn i Takmao

- Landutfyllnad vid familjehem 2 i Kampong för att undvika översvämning under regnperioder

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor