Styrelsens ledamöter

Ninna Lindblad                ninna.lindblad@gmail.com

Orkestergatan 4                042-26 17 76

252 71 Råå                        0705-73 45 81

 

 

Britta Rundström              britta.rundstrom@gmail.com

Skonaregatan 23             042-26 26 96

252 70 Råå                       0730-76 26 96

 

Lisbeth Råvik                     lisbethk@subsee.se

Skonaregatan 27               042-29 87 95

252 70 Råå                         0730-23 36 66

 

Christel Stehn                   christel.stehn@telia.com

Orkestergatan 6                042-26 02 77

252 71 Råå                       0736-22 60 27

 

Karin Sterte                        karin.sterte@helsingborg.se

Skövdegatan 6                  042-37 59 99

252 52 Helsingborg          0702-10 53 17

 

 

Du når alla styrelseledamöter även på epostadressen nyfamilj.kambodja@gmail.com

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor