Föreningen är allmännyttig och ideell och öppen för alla som vill göra en insats för

Kambodjas utsatta barn.

Förutom att man som privatperson kan bli medlem, kan organisationer och företag bli stödmedlem.  Det kan ske på flera olika sätt.

Betala Stödmedlemskap

Sätt in 500 kr på bankgiro 490-2300 eller till vårt bankkonto nr 1208 01 46181

i Danske Bank. Ange organisationens/företagets namn och ordet "stödmedlem".

Skicka ett mail till nyfamilj.kambodja@gmail.com och tala om att och när du betalade samt namn och adressuppgifter till en kontaktperson hos er

 

Vi har rullande medlemsskap, det vill säga om du betalar medlemsavgiften i mars är du medlem till och med februari påföljande år och får en påminnelse från oss när det är dags att betala ny medlemsavgift.

 

Vi visar vår tacksamhet genom att sätta upp ditt företags namn i högerspalten på startsidan, och på den länkade sidan Våra vänner bland företag och organisationer gör vi en beskrivning av din verksamhet (som du själv skriver) samt lägger ut din logo om du vill och länkar till din egen hemsida.

Stödmedlemskap

för företag och organisationer

Andra sätt att bli stödmedlem

Du kan stödja oss även på andra sätt.

 

Du kan till exempel hjälpa oss med trycksaker, papper, kuvert och bläckpatroner för att hålla de administrativa kostnaderna nere.

 

Om du har egna idéer om du kan hjälpa till på något annat sätt som gagnar vårt syfte är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

 

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor