Föreningen är allmännyttig och ideell och öppen för alla som vill göra en insats för

Kambodjas utsatta barn.

Förutom att man som privatperson kan bli medlem, kan organisationer och företag bli stödmedlem.  Det kan ske på flera olika sätt.

Betala Stödmedlemskap

Sätt in 500 kr på bankgiro 490-2300. Ange organisationens/företagets namn och ordet "stödmedlem".

 

Skicka ett mail till nyfamilj.kambodja@gmail.com och tala om att och när du betalade samt namn och adressuppgifter till en kontaktperson hos er

 

Vi visar vår tacksamhet genom att sätta upp ditt företags namn på den länkade sidan Våra vänner bland företag och organisationer.

Andra sätt att bli stödmedlem

Du kan stödja oss även på andra sätt.

 

Du kan till exempel hjälpa oss med porto, trycksaker, papper, kuvert och bläckpatroner för att hålla de administrativa kostnaderna nere.

 

Om du har egna idéer om du kan hjälpa till på något annat sätt som gagnar vårt syfte är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

 

Stödmedlemskap

för företag och organisationer

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor