Kambodjas styrelseskick och politik

Röda Khmererna drevs bort från Phnom Penh genom en vietnamesisk invasion 1979 och Vietnam tillsatte en ”kambodjansk regering” underställd Vietnam. De vietnamesiska soldaterna drogs tillbaka i slutet av 80-talet efter förhandlingar mellan FN och Vietnam. FN klev in 1991 för att förbereda det första demokratiska valet. Intressant att notera är att Röda Khmer-regeringen ansågs av FN vara Kambodjas legitima regering fram till 1991 och satt i FN:s generalförsamling. Inbördeskriget i landet, som pågått sedan 1979, fortsatte i minskande omfattning fram till Pol Pots död 1998.

 

Kambodja är en Konstitutionell monarki, vilket betyder att landet har en kunglig statschef med begränsad politisk makt. Kambodjas kung heter Norodom Sihamoni, och dess premiärminister heter Hun Sen. Hun Sen representerar sitt parti "Cambodian Peoples Party" (CPP) i regeringen. Det första nationella valet i Kambodja genomfördes 1993 och ledde till en koalitionsregering med Norodom Ranariddh, från partiet FUNCINPEC (rojalistiskt parti), som Kambodjas förste premiärminister. Hun Sen från CPP blev andre premiärminister. Detta var rangordningen fram till 1997. Under 1997 var det politiskt turbulent och Hun Sen tog över makten från förste premiärminister Nordom Ranariddh genom en kupp. Flera FUNCINPEC-politiker blev avrättade eller flydde landet.

 

Det andra nationella valet genomfördes 1998, i efterdyningarna av Hun Sens kupp och med ett desarmerat FUNCINPEC-parti. Valet ledde till ytterligare en koalitionsregering, men nu var CPP stärkta och Hun Sen blev förste premiärminister. Regeringen bestod av tre partier: CPP, FUNCINPEC, och SRP (Sam Rainsy Party).

 

Det tredje valet hölls i juli 2003, återigen med Hun Sen som premiärminister. Koalitionen bestod då av två partier, CPP och FUNCINPEC. CPP var dock vid det laget det absolut största partiet och har sedan dess lett landet självsvåldigt. CPP har under åren successivt tagit över i stort sett all makt i landet genom ett omfattande nätverk på regional och lokal nivå.

 

Det fjärde valet hölls 2008, då CPP fick egen majoritet. Hun Sen är fortfarande premiärminister och nu består regeringen enbart av CPP medlemmar.

 

Nästa val till National Assembly, Kambodjas riksdag, kommer att hållas 2013. Det finns även en senat i Kambodja sedan 2006. Senaten har inte samma operationella roll som National Assembly, men är viktig när nya lagar ska instiftas. Alla lagar måste godkännas av både National Assembly och Senaten innan lagen kan träda i kraft.

 

Kambodja har på senare år börjat sammarbeta med USA och får pengar som används till att bygga upp landet. De största enskilda investerarna i landet är dock Kina, Japan och Syd-Korea. Även Sverige delar ut bistånd till Kambodja med fokus på demokrati, utbildning och mänskliga rättigheter.

 

Kambodja är medlem av i FN, Världsbanken och den internationella valutafonden som även ger bistånd och lån för återuppbyggnad av landet. På senare år har Kambodja hamnat i konflikt med sina grannar om dess gränser. Även om det aldrig har uppgått till samma grad som på 70- och 80-talen så har Kambodja och Vietnam tvistat om flera öar vid gränsen till Vietnam. Med Thailand har konflikten handlat om sjöfartsleder och de heliga templen i Prear Vihear. Det sistnämnda har skapat mycket rubriker och numera finns en indonesisk fredsstyrka på plats för att skapa stabilitet i området.

 

När Yingluck Shinawatra blev vald till premiärminister 2011 förbättrades relationerna med Thailand avsevärt, eftersom Premiärminister Hun Sen är god vän med hennes bror, Thaksin Shinawatra (f.d. premiärminister i Thailand) och anlitade honom t.o.m. som ekonomisk rådgivare efter att Thaksin flydde Thailand p.g.a en korruptionsdom 2008.

 

Kambodja lider av omfattande korruption, från ledande politiker till ministerier och poliskår. Enligt Transparency Internationals ”korruptionsindex 2011” ligger Kambodja på 164:e plats av 182 länder. (http://cpi.transparency.org/cpi2011/)

Skribent: Erik Mannfelt

På det politiska området sker förändringar i rask takt. Ovan information skrevs 2011 och kommer att uppdateras med vad som slutligen hände i valet 2013.

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor