Om Kambodja

Kambodjas historia och religion i korthet

Kambodja har en rik och varierad historia.

> Kambodjas historia i korthet


Styrelseskick och politik

> En kort redovisning om hur Kambodja styrs


Khmer Rouge-rättegången

Kambodja drabbades hårt av de Röda khmerernas regim. Nu ställs ansvariga inför rätta.

> Information om rättegångarna finns här.


 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor