Kultur

Ett av nyckelorden i Krousar Thmeys verksamhet är Identitet. Det innebär att all verksamhet sker med den kambodjanska kulturen i fokus.

 

Under den långa och svåra tiden med Röda Khmerernas regim, slogs inte bara allt utbildningsväsende i spillror, utan också alla kulturella institutioner.

 

Krousar Thmey ser det därför som en viktig uppgift att bibringa barnen insikt om sin egen identitet som khmerer.

 

Krousar Thmey har en skola för måleri, skulptur, dans och musik. Man har även fristående kurser i de olika ämnena. Skolan och kurserna är öppna för alla.

 

I de egna skolorna för döva eller blinda barn ingår undervisning i musik och dans i verksamheten. Blinda barn lär sig spela de traditionella instrumenten och döva barn lär sig danserna.

 

 

 

 

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor