För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 

 

 

Krousar Thmey

(= Ny Familj på khmer)

 

Krousar Thmey grundades 1991 som en politiskt och religiöst obunden organisation. Dess syfte är att på olika sätt stödja och hjälpa utsatta barn för att ge dem möjlighet att växa upp till ansvarstagande, självständiga personer.

 

Insatserna görs med respekt för såväl barnen som de kambodjanska traditionerna, kultur och livsstil. Insatserna får inte skapa disharmoni mellan barnet och dess familj och vänner. Inte heller ska hjälpen göra något barn särskilt privilegierat.

 

Alla anställda i Krousar Thmey är khmerer. Dessutom arbetar tre volontärer från Europa på huvudkontoret i Phnom Penh. Kostnaden för volontärerna betalas av den franska staten.

 

I Frankrike, England och Schweiz finns sedan länge insamlingsorganisationer godkända av respektive lands myndigheter.

 

Nu har vi i Sverige grundat föreningen Ny Familj, Kambodja med samma syfte.

 

 

Var kommer pengarna från och hur används de?

All verksamhet finansieras helt och hållet med pengar insamlade av frivilliga krafter - i huvudsak Krousar Thmey i Frankrike. De administrativa kostnaderna stannar under 4 % av insamlade medel.

 

En detaljerad beskrivning av hur verksamheten arbetar och hur pengarna används finns i Årsberättelsen som upprättas av KPMG. Länk till Årsberättelsen finns i den högra kolumnen av denna sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Krousar Thmeys hemsida 

> Barnomsorg

> Utbildning

> Årsberättelse 2010, flash
(öppnas i nytt fönster)

> Årsberättelse 2010, PDF
(öppnas i nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS-certifierad

Krousar Thmey är certifierade av den franska organisationen IDEAS.

Certifieringen är en garanti för effektivitet och genomskinlighet och innebär en säkerhet för bidragsgivare.

 

> IDEAS (endast på franska)

 

 

 

 

 

 

  Nyckeltal

  14 aktivitetsprogram

  81 aktivitetscentra

  1 100 omhändertagna barn

   2 700 barn får stöd på annat sätt

   360 Khmerer anställda

   3 europeiska volontärer

.