Khmer Rouge-rättegången

För att ge det kambodjanska folket rättvisa och möjlighet att göra upp med det som hände under den korta tid som Röda Khmererna var vid makten, enades Kambodjas regering och FN år 2003 att upprätta en domstol för att rannsaka ”de högst ansvariga” för brott mot mänskliga rättigheter begångna åren 1975–79.

Diskussioner om en tribunal påbörjades redan 1997 och en Task Force skapades 1999 för att förbereda för en tribunal och förhandla med FN om uppdraget och dess omfattning. Efter utdragna förhandlingar kom de två parterna överens om detaljerna för ett internationellt deltagande, vilket hände först 2003. Den nya domstolen, kallad ”The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia”, eller ECCC, var färdig att starta sitt arbete år 2007 med både lokal- och FN-anställda.

Genom ECCC hoppas man att landet kan hålla rättvisa och öppna rättegångar i enlighet med internationella standarder och som underlättar för de överlevande till Röda Khmerernas terrorvälde att gå vidare med sina liv. Förutom detta hoppas man också kunna utbilda nya generationer om denna mörka period i Kambodjas historia. Samtidigt är det viktigt att ge de anklagade en rättvis och öppen rättegång och att domstolsväsendet i Kambodja stärks genom denna process.

Den första rättegången avslutade förra året och den ende personen som stod anklagad var Kaing Guek Eav, känd under namnet ”Duch”. Han var fängelsechef i Tuol Sleng, ett ökänt tortyrfängelse inrättat i en tidigare skola i centrala Phnom Penh. Man har beräknat att närmare 17 000 människor var fängslade i Tuol Sleng under 1975 – 1979. De flesta torterades till döds eller efter framtvingade bekännelser skickades de ut till Cheung Ek, ett av många Killing Fields, för avrättning. Endast en handfull människor överlevde Tuol Sleng. Duch, numera kristen, förklarade sig själv skyldig inför domstolen för brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. Hans slutgiltiga dom kom i december 2011 och blev livstids fängelse.

Efter Duch påbörjades nästa rättegång, Case 02, i december 2011. Den här gången åtalades fyra f.d. medlemmar av den högsta ledningen. De åtalade är Ieng Sary dåvarande Utrikesminister, hans fru Ieng Thirith dåvarande Socialminister, Khieu Samphan dåvarande Statsordförande och slutligen Noun Chea, dåvarande chefsideolog och kallad Broder nummer två. Ieng Thirith kan inte delta i rättegången p.g.a. ålders demens och därmed är det tre personer som får stå till svars för anklagelser om brott mot mänskligheten under 1975 – 1979. Alla tre påstår sig vara oskyldiga och alla utom en, Khieu Samphan, vägrar att samarbeta med rättegången och domstolen i fråga. De åtalade är mellan 70 och 80 år gamla, så chansen att de kommer att sitta av sitt straff om ens överleva hela rättegången är liten. Men många ser det ändå som en viktig del i Kambodjas moderna historia och att de högsta ansvariga får stå till svars för de brott de har begått. Broder nummer ett (Pol Pot) dog 1998.

Det finns två ytterligare fall, Case 03 och Case 04 som utreds för att framöver kunna tas upp i tribunalen. Hun Sen, premiärministern för Kambodja, har dock sagt att han vill ha ett slut på rättegångarna efter den som pågår nu eftersom fortsatta åtal kan ”orsaka uppror” och ”förstöra freden”. Det troliga är dock att dessa två fall kommer för nära den närmaste kretsen kring Hun Sen själv. Många höga ämbetsmän inom regeringen har ett tidigare förflutet i Röda Khmererna, och Hun Sen själv stred för Röda Khmererna innan han deserterade 1977.

För att följa det som sker i dessa rättegångar se. www.eccc.gov.kh/en 

Skribent: Erik Mannfelt

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor