Kambodjas Historia i korthet

Efter att Angkor Wat varit Kambodjas huvudort under århundraden övergavs området och befolkningen migrerade söderut för att slutligen hamna i huvudstaden Phnom Penh. Från 1400-talet till och med 1600-talet blev Kambodja ofta anfallet av thailändska och vietnamesiska trupper.

 

Kambodja stod emot, men föll till slut som självständig stat inför kolonialmakten Frankrike.

1863 signerade Kambodjas dåvarande Kung, Preah Bat Norodom, ett ”Protectorate Treat” med Frankrike, vilket placerade Kambodja under franskt herravälde.

 

Efter Preah Bat Norodoms död 1904 tog Preah Bat Sisowath, den yngre brodern, över kronan under åren 1904-1927. Kung Monivong, hans son, regerade 1927-1941. Tronen återvände dock till familjen Norodom 1941, då Kung Preah Bat Norodom Sihanouk blev krönt till kung vid 18 års ålder.

 

Under andra världskriget drev japanerna ut fransmännen. Då passade Kung Norodom Sihanouk på att förklara Kambodja självständigt. Kambodja lyckades dock inte bli helt fria från fransmännen förrän 1953 då Frankrike drog sig tillbaka från Indokina, dvs. Laos, Vietnam och Kambodja.

 

Mellan 1950 och 1970 var Kambodjas kungadöme självständigt och utvecklades mycket bra och blev känt som ”Orientens Juvel”. Dessvärre blev detta kapitel i Kambodjas historia kortlivat. När kriget i Vietnam eskalerade blev Kambodjas gränser måltavlor för amerikanska och vietnamesiska trupper. Samtidigt spreds ett missnöje mot regeringen som leddes av Prins Sihanouk.. Särskilt riktades kritik mot en omfattande korruption inom staten.

 

Den 18 Mars 1970 gjorde General Lon Nol en statskupp, uppbackad av USA, och avsatte Kung Sihanouk. Efter detta blev Kambodja djupt inblandat i Vietnamkriget och slogs framför allt mot den kommunistiska inhemska fraktionen, kallad ”Khmer Rouge”(”Röda Khmerer”). General Lon Nols kontroll över Kambodjas regering varade knappt fem år fram tills Lon Nols trupper besegrades av de Röda Khmererna. Den 17 april 1975 intog Röda Khmererna Phnom Penh, ledd av "broder nummer ett" som kallades för Pol Pot (hans riktiga namn var Saloth Sar).

 

Efter intåget i Phnom Penh evakuerades alla invånare från staden. Pol Pot delade in Kambodjas befolkning i nya och gamla folket. De nya kom från städerna och misstänkliggjordes, inte minst om de hade utbildning eller affärsverksamhet. Det gamla folket var från landsbygden där också de flesta soldaterna från Röda Khmererna kom från. Enligt Pol Pot skulle alla ut och jobba i fälten och Kambodja blev ett gigantiskt kommunistiskt experiment inspirerat av Maoismen.

 

Norodom Sihanouk återvände till Kambodja när Röda Khmererna tog över makten, men hölls under husarrest i sitt palats under hela Röda Khmer-perioden. Pol Pot och de Röda Khmererna visade snart att deras styre av Kambodja mer liknade ett terrorvälde, där det Kambodjanska folket fick lida igenom långa perioder av hårt arbete, svält och en rad andra umbäranden. Pol Pots regim etablerade fångläger, torterade och mördade folk. Många människor svalt också ihjäl. Uppskattningsvis två miljoner människor dog under Pol Pots regim.

 

Den 25 december 1978 invaderade Vietnam Kambodja efter att de Röda Khmererna ständigt attackerat gränserna till Vietnam. De Röda Khmererna besegrades snabbt av Vietnam och redan den 7 januari 1979 marcherade vietnamesiska trupper in i Phnom Penh, som då var en spökstad.

 

Röda Khmererna fortsatte dock att föra sin kamp från några små fickor av motstånd vid den Thailändska gränsen, med stöd bland annat. från USA. Trots att man tidigt började förstå vad Röda Khmererna hade gjort under sin korta tid vid makten fick de fortsätta representera Kambodja i FN fram till 1991.

 

Vietnam var under den perioden ockupationsmakt i Kambodja och inrättade en kambodjansk-ledd regering vilken började återuppbygga landet. 1989 drog sig Vietnam tillbaka från Kambodja och 1991 skickade FN runt 22.000 FN- trupper till Kambodja för att bibehålla fred i landet och samtidigt övervaka de första fria valen.

 

Kambodja hade sitt första val 1993, och tre val har hållits efter detta (Se också Kambodjas styrelseskick och politik). År 2004 avgick Kung Preah Bat Norodom Sihanouk och hans son, Kung Preah Bat Norodom Sihamoni, tog över som regent. Sedan 90-talet har FN och flera länder deltagit i uppbygggandet av landet.

 

Kambodja är dock fortfarande ett fattigt land och ligger på plats 133 av 177 rankade länder enligt FNs "fattigdomsranking.

 

Kambodjas religioner

I samband med Angkorstatens utplåning i början på 1400-talet blev buddhism den nationella religionen i Kambodja istället för hinduismen. Spår från hinduismen kan främst ses i en del Angkortempel. Idag är dock buddhismen den rådande religionen. En liten minoritetsgrupp, Cham, är muslimer och några kambodjaner har konverterat till kristendomen.

 

Skribent: Erik Mannfelt

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor