Våra insatser för Kambodjas

utsatta barn under 2010

Under året lyckades vi - tack vare såväl våra medlemmar som andra generösa bidragsgivare - samla in och skicka iväg hela 132 261 kr till Krousar Thmey. Varje gång valde vi noggrant från listan över omedelbara behov vad vi ville finansiera med pengarna.

Maj 2010

Markarbeten nödvändiga för att undvika översvämning under regnperioden vid Prum Nimith skolan i Poipet.

---

En kopieringsmaskin till skolan för döva och blinda barn i Battambang

Juni 2010 

Mat för hela 60 barn under ett helt år.

---

Sjalar i siden som Krousar Thmey vill att vi säljer i Sverige

---

Projekt som gick ut på att bygga tak över köket vid skolan för döva och blinda barn i     Battambang. För detta ansökte och fick vi bidrag på 10 000 kr  från Rotarys U-fond och Helsingborgs Rotaryklubb matchade med lika mycket. Hela projektrapporten med bilder (pdf).

September 2010

Krousar Thmey är den enda organisationen i Kambodja som framställer böcker med punktskrift; Braille. Det är främst textböcker nödvändiga till undervisningen av blinda barn i Krousar Thmeys egna skolor, men på senare tid har man också framställt textböcker för att hjälpa de blinda elever som gått vidare till universitetsstudier. Böckerna printas med hjälp av en speciell skrivare som har donerats av den norska tillverkaren. Det papper som behövs är dock dyrt, och denna gång saknades drygt 11 000 kronor för att man skulle våga göra en beställning. Våra medlemmar, rotarianer och Helsingborgs Rotaryklubb lyckades tillsammans skrapa ihop den felande summan.

Oktober

Anslutning av en ny klassrumsbyggnad vid Kampong Cham-skolan till det allmänna elnätet.

---

Nytt batteri till bilen som huvudkontoret använder för att bl a ta sig till de olika enheterna.

---

Vägarbete vid Familjehem 1 i Battambang

---

Vägarbete vid gatubarncentret i Siem Reap

---

Skoluniformer till skolan i Prum Nimith

---

Fem omgångar undervisningsmaterial för att underlätta undvervisning av döva barn i fysik och biologi.

---

Skrivare till skyddat  boende för gatubarn i Sisophon

---

Mat till 20 barn under ett år

---

Skolmateriel till 20 barn under ett år.

December

Arbete med att lyfta upp septitanken och därefter ansluta till det kommunala avloppsledningsnätet på skolan i Siem Reap.

---

Anslutning av alla gatubarnscentra till internet. En förutsättning för att barnen så småningom ska kunna konkurrera på arbetsmarkanden är förståelse för datorn och internet som kommunikationsmedel.

---

Två bord för undervisning i datorkunskap

---

säkerhetsskåp för förvaring av barnens datorarbete

---

Mat för 10 barn under ett år

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor