För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 

 

 

Ny Familj Kambodja

 

- grundades i december 2009 som en allmännyttig, ideell förening.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden och registrerad hos skattemyndigheten.

 

Vårt enda syfte med föreningen är

 

   "att på olika sätt stödja utsatta barn – företrädesvis döva och blinda barn samt gatubarn - genom organisationen Krousar Thmeys verksamhet i Phnom Penh, Kambodja."

 

Krousar Thmey (som betyder Ny Familj) arbetar med att på olika sätt stödja och hjälpa utsatta barn för att ge dem möjlighet att växa upp till ansvarstagande, självständiga personer.

 

Insatserna görs med respekt för såväl barnen som de kambodjanska traditionerna, kultur och livsstil.

 

Insatserna får inte skapa disharmoni mellan barnet och dess familj och vänner. Inte heller ska hjälpen göra något barn särskilt privilegierat.

 

 I Frankrike, England och Schweiz finns sedan länge insamlingsorganisationer godkända av respektive lands myndigheter.

 

Och nu har vi alltså  i Sverige grundat föreningen Ny Familj - Kambodja med samma syfte.

> Föreningens styrelse

> Stadgar

> Bli medlem

 

> Verksamhetsberättelser

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvättdag på Chamkar Morn. alla hjälper till efter sin förmåga