Styrelsen

Ordförande:

 Kongkea Kiry Dällerud                             Viceordförande

Jens Rosbäck  


Kassör:    

Panha Sok 


Sekreterare:

Linea Gunnarsson 


Ledamot:

Por Muy Ly


Ledamot:

Sovichea Vann


Adjungerande ledamot:

Ninna Lindblad
Du når alla styrelseledamöter även på epostadressen nyfamilj.kambodja@gmail.com

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor