Styrelsen

Ordförande:

 Kongkea Kiry Dällerud                 

 

 

 Viceordförande

Jens Rosbäck  

 

Kassör:    

Panha Sok 

 

Sekreterare:

Linea Gunnarsson 

 

Ledamot:

Por Muy Ly

 

Ledamot:

Sovichea Vann

 

Adjungerande ledamot:

Ninna Lindblad

 

 

 

Du når alla styrelseledamöter även på epostadressen nyfamilj.kambodja@gmail.com

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor