Ny Familj Kambodja

- grundades i december 2009 som en allmännyttig, ideell förening.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden är registrerad hos skattemyndigheten och har tilldelats organisationsnummer 802451-6182.


Föreningens enda syfte är

  "Föreningens syfte är att på olika sätt stödja utsatta barns rätt till utbildning – företrädesvis döva och blinda barn eller barn med andra funktionsvariationer, samt gatubarn - genom att stödja i första hand organisationen Krousar Thmeys verksamheter i  Kambodja."Krousar Thmey (som betyder Ny Familj på khmer) arbetar med att stödja och hjälpa utsatta barn för att ge dem möjlighet att växa upp till ansvarstagande, självständiga personer.


Insatserna görs med respekt för såväl barnen som de kambodjanska traditionerna, kultur och livsstil. Insatserna får inte skapa disharmoni mellan barnet och dess familj och vänner. Inte heller ska hjälpen göra något barn särskilt privilegierat.


 I Frankrike, England och Schweiz finns sedan länge insamlingsorganisationer godkända av respektive lands myndigheter.

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor