Barnomsorg

- att ta hand om Kambodjas mest utsatta barn

Bara i huvudstaden Phnom Penh finns mellan 10 och 20 tusen gatubarn (källa: UNICEF). De kämpar dagligen för sin överlevnad medan de utsätts för alla upptänkliga former av hot; droger, alkoholmissbruk, våld och, inte minst, trafficking. Så små barn som i 3-4 års åldern lever på gatorna. En del av dem har rymt från hem med eländiga förhållanden, en del har helt enkelt övergivits av familjer som inte sett någon möjlighet till försörjning.

 

Krousar Thmeys arbete syftar till att ge övergivna eller föräldralösa barn, gatubarn och barn som varit utsatta för trafficking en  möjlighet att växa upp till självständiga och ansvarstagande vuxna.

Det sker genom att erbuda en trygg uppväxt ett skyddat boende samtidigt som barnen får både utbildning och etisk och moralisk träning med fokus på Khmerernas kultur och traditioner.

 

I temporära boenden välkomnas barn i 3-6 månader medan man utreder vad som är bästa sättet att hjälpa varje individuellt barn. Under denna tid får de grundläggande omvårdnad och social träning. I bästa fall kan barnet, med ekonomiskt stöd till familjen, återförenas med sin familj. Svårt traumatiserade och väldigt små barn får plats i familjehem.

 

Många tas om hand i något av Krousar Thmeys permanenta, skyddade boenden, där livet präglas av khmerernas livsstil och traditioner. Barnen går i skolan och lotsas in i en tillvaro som självförsörjande vuxen.

Individuella lösningar för varje barn

1. Återförening med famljen

Det bästa är om barn kan återförenas med sin familj. Barnets välbefinnande övervakas då fortfarande av Krousar Thmey som regelbundet gör besök i familjen. Om det behövs får familjen stöd antingen rent ekonomiskt eller med materiella saker som mat, kläder, skolmaterial med mera.

Som motprestation ska familjens samtliga barn gå i skolan.

2. Permanent skyddat boende

Dessa centra tar emot upp till 45 barn under 16 år. Livet i dessa boendeformer är organiserat enligt traditionell kambodjansk livsstil och med samma kulturella värderingar. Barnen växer upp i en stabil och trygg omgivning och tar aktiv del i de dagliga sysslorna.

Alla barn går i skolan.

3. Familjehem

De yngsta, eller de mest traumatiserade barnen tas om hand av ett kambodjanskt par som, förutom sina egna barn, tar emot upp till 10 behövande barn. Familjemiljön gör det möjligt att på nära håll följa upp varje barns utveckling mot ett balanserat liv.

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor