Aktuellt

Vi söker nya idéer

Har du idéer och goda tankar kring vad vi skulle kunna göra för att få fler medlemmar och mera pengar till det viktiga ändamålet? Låt oss då ta del av dem!

Från Kambodja

Rapporteringen om hur volontärer tillåts arbeta med Kambodjanska barn utan någon som helst kontroll har förfärat många.

 

Låt oss då berätta, att Krousar Themy inte har några volontärer som arbetar med barnen över huvud taget. Där arbetar bara utbildade kambodjanska socialarbetare och lärare. Inte heller tar man emot turistbesök på gatubarnscentra eller skolor. Om man är intresserad av verksamheten är man välkommen att besöka informationsavdelningen på huvudkontoret, så berättar de gärna mer. Kontakta dem gärna med ett mejl.

 

De europeiska volntärer man har arbetar på huvudkontoret med kommunikation, pr och ekonomi. En verksamhet som betalas av franska staten.

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor