Aktuellt

Ny Familjs Integritetspolicy

 

Hur behandlar Ny Familj dina personuppgifter?

Vi följer den nya dataskyddsförordningen (oftast förkortad GDPR) vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Du kan alltid vända dig till personuppgiftsansvarige om du har frågor om som rör hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill få dina uppgifter rättade eller raderade. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Vill du avsluta ditt mottagande av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss. Denna policy är framtagen med stöd i de branschriktlinjer som fastställs genom Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).

 

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har som boende i EU och som EU-medborgare rätt att få ut personuppgifter som är registrerade hos Ny Familj. Det gör du genom att du begär ett så kallat registerutdrag för samtliga personuppgifter om dig som Ny Familj registrerat, var de kommer ifrån, i vilket ändamål de behandlas och hur vi eventuellt delat dina personuppgifter med andra. Begäran kan ske per mejl eller vanlig post (se kontaktuppgifter längst ner). Du har rätt att begära rättning av dina personuppgifter, eller att dina personuppgifter ska raderas helt. Det är viktigt att veta att om du begär radering av dina personuppgifter så är det inte säkert att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig som t.ex. givare eller medlem. Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor, Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/) om du anser att vi inte behandlat dina personuppgifter i enlighet med dataskyddförordningen.

 

Hur behandlar Ny Familj personuppgifter?

Ny Familj får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi sparar dessa uppgifter primärt i vårt medlemsregister, men kan vid behov behöva upprätta tillfälliga personregister i samband med olika aktiviteter. Bilder kan också vara en personuppgift. Här följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga syftena för att behandla personuppgifter:

 

a) För att du ska kunna bli medlem, och för att vi ska kunna förse dig med medlemsservice, t.ex. information om hur du kan stödja/medverka i Ny Familj:s arbete

 

b) För att du ska kunna delta i träffar, seminarier och liknande events, främst genom att upprätta administrativa listor över deltagare, arrangörer, talare, artister, etc.

 

c) För att ta emot gåvor från dig, och/eller när du registrerar dig som återkommande givare.

 

Ny Familj har valt att inte använda samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehandlingar eftersom vi inte behandlar känsliga personuppgifter för medlemmar och givare, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, etc. Här följer vi de rekommendationer som finns i branschorganisationen FRII:s riktlinjer för hantering av personuppgifter.

 

 

Behandling av bilder

Som en förening som värnar respekten för personlig integritet vill vi vara säkra på att ingen fotograferas eller får sin bild publicerad mot sin vilja, varken i Sverige eller Kambodja. Personer som porträtteras i vår verksamhet ska alltid muntligt godkänna att vi tar bilder på dem och delar eller publicerar dem. Inga av våra bilder får vara kränkande eller generande för de eller dem som är med på bilden. Den som finns med på bild på våra sociala media och önskar att dessa raderas har självklart rätt att begära det.

 

Hur vi delar dina personuppgifter med andra?

Vi delar aldrig dina personuppgifter med andra utan att be om tillstånd. Dina personuppgifter används enbart i sammanhang direkt knutna till Ny Familj.

 

Så kontaktar du oss

Om du har frågor om Ny Familjs personuppgiftshantering, eller om du vill begära rättelser av personuppgifter, radering av dina uppgifter eller ha ett registerutdrag så kontakta oss direkt. nyfamilj.kambodja@gmail.com eller vice ordförande Jens Rosbäck, 0703-191792.

Antagen av Styrelsen 180525

Från Kambodja

Rapporteringen om hur volontärer tillåts arbeta med Kambodjanska barn utan någon som helst kontroll har förfärat många.

 

Låt oss då berätta, att Krousar Themy inte har några volontärer som arbetar med barnen över huvud taget. Där arbetar bara utbildade kambodjanska socialarbetare och lärare. Inte heller tar man emot turistbesök på gatubarnscentra eller skolor. Om man är intresserad av verksamheten är man välkommen att besöka informationsavdelningen på huvudkontoret, så berättar de gärna mer. Kontakta dem gärna med ett mejl.

 

De europeiska volntärer man har arbetar på huvudkontoret med kommunikation, pr och ekonomi. En verksamhet som betalas av franska staten.

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor